Actes de l’Assemblea de la NACS

Eton, dissabte, 18 de desembre de 2004, 19:00-20:00

Assistents; Mary Ann Newman, Llorenç Comajoan, Josep Sobrer, Brad Epps, Montserrat Piera, Jaume Martí-Olivella, Maria-Rosa Lloret, August Bover, Robert Davidson, Colleen Culleton, Elisa Martí-López, Josep Maria Baldaquí, Esteve Clua, Margalida Pons, Lluís Quintana, Carmen García, Elisenda Campany, Biel Sansano, Alfons Gregori

Secretària: Elisa Martí-López

1. Presentació per la seva aprovació de les següents mocions:

A. Mocions aprovades per la Junta de Govern de la NACS (2003-2004):

A1. Precisar les responsabilitats principals de cada vocal, segons les necessitats de la Societat. 
Aprovada: 18-0-0

A2. Fer una reunió de la Junta un cop a l’any, finançada parcialment per la NACS. 
Aprovada: 18-0-0

A3. Canviar l’estatus de la Mary Ann Newman al de vocal ex-ofici (degut al seu nou càrrec a l’Institut Ramon Llull). 
Aprovada: 18-0-0

A4. Destinar $2,272 al disseny i creació d’una nova pàgina web. Se li ha encarregat a l’empresa “Can Antaviana” (Barcelona). 
Aprovada: 18-0-0

A5. Destinar $2,275 (segons el pressupost preparat per l’AC-S) al Col·loqui d’Eton. 
Aprovada: 18-0-0

A6. Destinar $1,000 a la dotació de beques per facilitar el viatge d’estudiants graduats al Col·legi d’Eton. La quantitat destinada al final va ser $300 (ajut per a un estudiant). 
Aprovada: 18-0-0.

A7. Oferir l’agraïment públic a Jane Albrecht, la tresorera sortint per l’extraordinària feina realitzada. 
Aprovada: 18-0-0

B. Nova proposta (per debatre a l’assemblea):
Elevar la quota d’inscripció europea a €40. 
Aprovada: 18-0-0

Maria Rosa Lloret explicà que l’augment era de €4. L’actual quota és de €18 (NACS) i € 18 (CR). L’augment és de + €2 (NACS) i +€2 (CR)


2A. Elecció de la nova Junta

President: Jaume Martí-Olivella, University of New Hampshire
Vice-President: Brad Epps, Harvard University
Secretària: Sharon Feldman, University of Richmond
Tresorera: Colleen Culleton
Representant de la NACS als Països Catalans: Maria Rosa Lloret, Universitat de Barcelona

Vocals:
Enric Bou, Brown University
August Bover, Universitat de Barcelona, 
Llorenç Comajoan, Middlebury College
Robert Davidson, University of Toronto
Elisa Martí-López, Northwestern University
Montserrat Piera, Temple University
Donna Rogers, Dalhousie University
Mercè Vidal Tibbits, Howard University
Mary Ann Newman, Institut Ramon Llull (ex-ofici)
Kathleen McNerney, West-Virginia University, Presidenta cessant (ex-ofici)
Josep Miquel Sobrer, Indiana University, Co-Editor, Catalan Review (ex-ofici)

Aprovat: 18-0-0


2B. Es presentà i aprovà (18-0-0) la següent moció: 
“Iniciar un procés d’ampliació dels vocals de la Junta a 12. Sempre que sigui possible hi haurà membres procedents dels diferents territoris de parla catalana.”


3. Seu del proper Col·loqui i de les primeres jornades i/o activitats de la NACS

Proposta de seu per al Col·loqui de la NACS: Dalhousie University, primavera 2007 (Donna Rogers)

Aprovat: 18-0-0


4A. Informe sobre les gestions actuals entre la NACS i l’Institut Ramon Llull

Mary Ann Newman informà de la trobada d’Associacions de Catalanística a Brussel·les que l’IRL està preparant.

4B. Dues iniciatives més, en conjunt amb l’IRL, no van poder discutir-se i queden pendents per a la Junta:

1. La instal·lació d’un estand de llibres en català al Book Exhibition a la propera reunió anual de la MLA (2005)
2. L’organització d’una xerrada amb un catalanista de renom a la propera reunió anual de la MLA (2005)


5. Informació dels nous càrrecs a l’equip editorial de la Catalan Review


Les professores Donna Rogers, de Dalhousie University, i Maria-Rosa Lloret, de la Universitat de Barcelona, han acceptat augmentar la feina que fan per a la CR amb la revisió lingüística i estilística dels articles acceptats (la Donna per a l’anglès; la Maria Rosa, per al català). L’equip directiu de la CR proposa nomenar-les “Associate editor”

La professora Sharon Feldman, de la Universitat de Richmond, també ha acceptat (començant el setembre del 2005) la invitació de compartir la feina de “Review editor” amb el professor Curt Wittlin (Catalunya). Es proposa el nomenament de la professora Feldman com “Review editor”.

Aprovat: 18-0-0


6. Informe sobre la renovació de la pàgina web de la NACS

En Llorenç Comajoan informà sobre la nova pàgina web en elaboració i demanà la col·laboració de tots en les decisions que encara cal prendre.


7. Precs i preguntes

August Bover va treure el tema de la col·lecció d’art que pertany a la NACS. Es decidí fer una carta a tots els artistes que van contribuir amb la seva obra a la col·lecció per informar-los d’on són les seves obres. Es va decidir finalment continuar les gestions amb l’IEC per si volen fer-se dipositaris del quadre d’Antoni Miró i les plaques de la Creu de Sant Jordi i el Premi Internacional Ramon Llull actualment guardats en cases particulars.